ЗА ФИЛАРХ

Фирма „Филарх” ООД е създадена през лятото на 2004, като продължение на самостоятелната проектантската дейност на инж. Евтим Филипов от 2001 до 2004 когато е действал като самостоятелен проектант, следствие на нарастване на обема на работа.

Основния предмет на дейност на фирмата е изготвяне на инвестиционни инженерингови проекти и конкретно проектиране външни и вътрешни електроинсталации за жилищни, обществени и индустриални сгради.

Дейността ни обхваща всички етапи на инвестиционния процес –предварителни проучвания, идейно и работно проектиране, консултации при реализацията и въвеждането в експлоатация на строителния продукт.

При замисъла и изграждането на всеки отделен проект се стремим към удовлетворяване изискванията на възложителите както и представянето на подробни и съвременни решения съобразени с всички нормативи и стандарти.

Проявяваме гъвкавост и хармонизираме екипната си работа за да можем да предложим на клиентите си най-добрите проекти и решения.

Фирмата е разположена в близост до центъра на гр.София, в собствен офис и разполага с пълен набор от необходимата техника, както и човешки ресурс за изготвянне на инвестиционни проекти по част Електрическа.

Редовния контакт, който осъществяваме с производители и строители с цел актуализация на база данни, непрекъснато следене на всички нормативни документи касаещи нашата работа, ежедневната комуникация с колегите ангажирани в инвестиционното проектиране, вниамнието към всички клиенти и желанието ни за непрекъснато развитите и просперитет ни прави предпочитани проектанти.