ЕКИПЪТ НА ФИЛАРХ

В екипа на фирмата работят високо мотивирани млади проектанти, владеещи съвременни методи за проектиране – AutoCAD, ArchiCAD както и най-съвременни програми за светлотехнически изчисления, визуализации и всички необходими програмни продукти приложими за естеството на нашата работа.

Евтим Филипов
Главен Проектант и Управител, магистър електроинженер, завършил Минно-геоложки Университет, специалност „Електроснабдяване”, член на КИИП с ППП
Петя Дяволска
Проектант, магистър електроинженер, завършила Минно-геоложки Университет, специалност „Електроснабдяване”, член на КИИП с ОПП
Теодора Алексиева
Проектант, бакалавър електроинженер, завършила ТУ – София, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане”
Йоско Балабозов
техник, студент 4 курс ТУ – София, специалност „Електротехника”