ПАРТНЬОРИ НА ФИЛАРХ

Проектирали сме над 300 малки и големи обекти, от които почти всички са изпълнени и въведени в експлоатация. Фирмата работи с едни от най-големите архитектурни бюра и архитекти в България, както и пряко със строителни фирми, частни клиенти и възложители:

Проектантски бюра:
„Ателие Серафимов Архитекти” ООД - www.asa-bg.com
„А.Д.А” ООД - www.ada-bg.com
„Векомплекс” ООД - www.vecomplex.com
„СКЛ Консулт” ООД - www.skl-consult.com
„Интерах” СД
„Вени Дизайн Студио” ЕООД
Архитектурно бюро „Мартико”
Архитектурно бюро „БН ПРОЕКТ” ООД - www.bnproject-bg.com
Строителни фирми:
„Артекс Инженеринг” АД
”ЮНГ” ООД
Фирма „Нереа”
стрително дружество „Балкан-Г”
„МИС-СТРОЙ” ЕООД
ЕТ „ВИЛЯНА”
„СМС – Инженеринг”