ПРОЕКТИ

"Столична компания за градски транспорт-холдинг" ЕАД

"Столична компания за градски транспорт-холдинг" ЕАД – дизайн на стандартен клон,съвместно с „АСА” ООД.
Статус: реализиран

« всички проекти