ПРОЕКТИ

Пешеходен мост - УАСГ

Пешеходен мост - топла връзка между стара и нова сграда на УАСГ, София.
Статус: реализиран

« всички проекти