ПРОЕКТИ

Информационен и образователен център - с. Здравковец

Информационен и образователен център за устойчиво развитие с места за настаняване, с. Здравковец (общ.Габрово)
Статус: В процес на реализация
Уеб сайт: http://www.time-foundation.org/ecohouse/index.php

« всички проекти